Văn bản quy phạm pháp luật lao động hiện hành

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Văn bản quy phạm pháp luật lao động hiện hành

Bài gửi by admin on 9/10/2009, 1:49 pm

TT
Tên văn bản

Ban hành
1 Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 của Quốc hội có hiệu lực ngày 11/04/200711/04/2007
2 Nghị quyết 76/2007/NQ-QH-11 của Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 02/04/2007
3 Nghị định 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. 12/01/2007
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 của Quốc hội có hiệu lực ngày 01/07/2007 12/12/2006
5 Nghị định 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề 20/11/2006
6 Nghị định 96/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp 14/09/2006
7 Thông báo 134/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp bàn biện pháp xửu lý về đình công trong giai đoạn tới 29/08/2006
8 Nghị định 68/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 18/07/2006
9 Quyết định 02/2006/QQĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động 16/02/2006
10 Thông tư 24/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 105/2003/NG-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đièu của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 26/09/2005
11 Nghị định 93/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003 của CHính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một (Hết hiệu lực) 13/07/2005
12 Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHDT về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/04/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP quy định chi tiết và hướng dận thi hành mnột số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật. 19/05/2005
13 Quyết định 198/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động (Hết hiệu lực) 07/03/2005
14 Nghị định 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đièu kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 28/02/2005
15 Thông tư 12/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/04/2004 của Chính phủ quy định xửa phạt vi phạm hành chính về hành vi phạm pháp pháp luật lao động 28/01/2005
16 Nghị định 04/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động 11/01/2005
17 Quyết định 199/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính đối với Đài truyền hình Việt Nam trong năm ngân sách 2004 29/11/2004
18 Nghị định 145/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động. 14/07/2004
19Nghị định 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước 10/08/2004
20 Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1085 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật 23/04/2004
21 Nghị định 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm háp luật lao động 16/04/2004
22 Thông tư liên tịch 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài Chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động VN đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 81/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dận thi hành Bộ luật Lao động về người lao động VN làm việc ở nước ngoài. 07/11/2003
23 Thông tư 22/2003/TT-_LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/07/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam ở nước ngoài13/10/2003
24 Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại NĐ 33/2003/NĐ-CP 22/09/2003
25 Nghị định 105/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 17/09/2003
26 Nghị định 81/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài (Hết hiệu lực) 17/07/2003
27 Nghị định 44/2003/NĐ-CP của CHÍnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động 09/05/2003
28 Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đièu của Bộ luật Lao động 18/04/2003
29Nghị định 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật Lao động và trách nhiệm vật chất 02/04/2003
30 Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 31/12/2002
31 Nghị định 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 cảu Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đièu của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 27/12/2002
32 Nghị định 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động 27/12/2002
33 Nghị định 93/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể 11/11/2002
34 Luật 35/2002/QH10 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/200319/04/2002
35 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/CP ngày 18/04/1996 của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ" 06/11/1997
36 Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm 27/06/1997
37 Thông tư hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động 06/01/1997
38 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về học nghề 30/09/1996
39 Thông tư 32-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dạy nghề theo quy định của Bộ luật Lao động 06/07/1996
40 Công văn đính chính Nghị định số 23/CP ngày 18/04/1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ 23/04/1996
41 Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ 18/04/1996
42 Chỉ thị 04-CT/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về những việc phải làm để thi hành Bộ luật Lao động18/04/1996
43 Nghị định 81/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật 23/11/1995
44 Nghị định 41-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 06/07/1995
45 Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/06/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 11/04/1995
46Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, về sinh lao động 20/01/1995
47 Nghị định 195/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 31/12/1994
48 Nghị định 196/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể 31/12/1994
49 Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội có hiệu lực ngày 01/01/1995 05/07/1994

Ghi chú:
(*) Tên văn bản in chữ đứng: văn bản mới còn hiệu lực thi hành
(**) Tên văn bản in chữ nghiêng: văn bản đã ban hành trước muốn áp dụng cần tra cứu với nhóm văn bản còn hiệu lực thi hành vì những văn bản pháp luật mới chỉ sửa đổi bổ sung một phần các văn bản này.
(***) Tài liệu do TS-LS Phan Thông Anh tổng hợp.

_________________
Nếu bạn sống trong kí ức của một ai đó, bạn sẽ không bao giờ chết.
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 193
Điểm tích cực : 566
Được cảm ơn : 8
Join date : 22/07/2009
Đến từ : CTy CP Kinh Đô

Xem lý lịch thành viên http://nghenhansu.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết