Diễn Đàn
Untitled Document» Diễn đàn
» Nghề nhân sự
» Ebook Quản trị nhân sự
» Hiệp hội CPO
» Danh sách học viên
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Liên kết website


Tài liệu lớp CPO

Danh mục tài liệu Pháp luật lao động hiện hành
Tổng hợp bởi TS-LS Phan Thông Anh


Ngoài cuốn Luật lao động, một số Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn... được ban hành kèm theo để làm rõ hơn, cụ thể hơn luật định.

» Quy trình hoạch định nguồn nhân lực
» Đánh giá kết quả công việc
» Đánh giá ứng viên qua các hành vi phi ngôn ngữ
» Đánh giá hiệu quả công việc với KPI

Sách quản trị

Chiến lược đại dương xanh
W. Chan Kim - Renee Mauborgne


Theo chiến lược Đại dương xanh, mọi công ty, bất kể quy mô, lịch sử, ngân sách, vị trí địa lý đều có thể tạo ra những cách tân về giá trị.
» Vị giám đốc một phút
» Linh hồn của sự thay đổi-John P. Kotter
» CEO_Trung Quốc
Hiệp hội CPO
Tài sản quý nhất của một doanh nghiệp không phải là "con người" mà là "đội ngũ". Con người thì doanh nghiệp nào cũng có nhưng đội ngũ thì chưa hẳn.
"Văn hóa doanh nghiệp" là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên "đội ngũ" của một doanh nghiệp.
Lãnh đạo = Chiến lược + Đội ngũ. Trong đó Đội ngũ = Con người + Hệ thống + Văn hóa.

--Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường DN Pace--
» Đặng Lê Nguyên Vũ- Tôi chiến đấu vì thuơng hiệu việt
» Tình huống: Đóng cửa hiệu sách